• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Прозорість та інформаційна відкритість

Показники розвитку Рожнівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст – ДНЗ»

№ п/п

Економічні показники

Од. виміру

Станом на 01.10. 2018 р.

1.

Кількість дітей віком від 0 до 5 років

дітей

72

2.

Кількість дітей віком від 6 до 18 років

дітей

129

3.

Кількість класів в НВК

учнів

9

4.

- в яких навчається учнів

учнів

96

5.

- кількість груп подовженого дня

груп

1

6.

- відвідує дітей

дітей

30

7.

дошкільна група

групи

1

8.

- відвідує дітей

дітей

20

9.

Всього оздоровлено дітей

дітей

61

10.

На ці цілі використано коштів

тис.грн.

122 500

11.

Охоплено гарячим харчування

дітей

84

12.

На ці цілі заплановано коштів

тис.грн.

110 895

13.

Працює шкільних автобусів

шт.

1

14.

Всього підвозиться дітей

дітей

18

15.

Всього підвозиться учителів

учителів

5

16.

Забезпеченість підручниками

%

100

17.

Функціонує комп'ютерних класів

класів

1

18.

Гуртків при ЗОШ

груп

5

19.

В них займається вихованців

учнів

75

20.

Передбачено проведення поточних ремонтних робіт

тис.грн.

27 350

21.

Фактично проведено за рахунок бюджетних коштів

тис.грн.

15 000

22.

Всього працює педагогічних працівників

чол.

18

23.

Наявність вакантних посад

чол.

1

24.

Підвищено кваліфікацію

педагогів

2

25.

Забезпеченість сфери освіти коштами передбачених бюджетом

тис. грн.

Баланс відділу освіти

Черговим етапом забезпечення виконання Програми розвитку освіти Рожнівського НВК на 2015-2017 роки – реалізовано такими заходами:

- організовано інклюзивне навчання у дошкільній групі закладу;
· охоплено безкоштовним оздоровленням талановитих та обдарованих дітей;
- організовано перевезення дітей, які цього потребують, шкільними автобусами, який знаходиться на балансі КП «Рожнівське» до місця навчання і в зворотньому напрямку;
- оснащено заклад сучасним навчальним мультимедійним навчальним комплексом;
-· оформлено Державний акт на право користування земельною ділянкою та Свідоцтво на право власності будівлі;
- оновлюються шкільні меблі у закладі;
-· здійснено комплекс ремонтних робіт: для забезпечення комфортних і безпечних умов для перебування вихованців у навчальному закладі;

- облаштовано навчальний заклад водоочистними фільтрами;

- проведено замір електроопору.;

- у 2018 році з державного бюджету використано для ремонтних робіт тисяч гривень

Навчально-виховний комплекс забезпечений медичним обслуговуванням учнів та вихованців. Заклад має медичний кабінет, який укомплектований відповідним медичним обладнанням. Працює в ньому кваліфікована медична сестра. Вона організовує роботу по системі зміцнення здоров’я вихованців, слідкує за їх медичним оглядом, проводить оздоровчо-профілактичну роботу, пропагує здоровий спосіб життя, тісно співпрацює з сільською амбулаторією.

В навчальному закладі організовано гаряче харчування учнів школи та вихованців ДНЗ. Надає послуги по організації харчування Об’єднання шкільних їдалень, яке вчасно постачає свіжі і якісні продукти харчування. Харчоблок закладу повністю забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. Працює на харчоблоці один працівник – повар. Вихованці ДНЗ забезпечені триразовим харчуванням – сніданок, обід, полуденок. Учні школи мають можливість обідати, а вихованці ГПД і снідати. Учні та вихованці НВК пільгової категорії забезпечені безкоштовним харчуванням та з частковою оплатою. Це діти позбавлені батьківського піклування, з числа багатодітних сімей, учасників АТО. Рішенням Рожнівської сільської ради була прийнята Програма організації харчування дітей, які відвідують дитячий садок та учнів школи. Згідно цієї Програми батьки мають можливість сплачувати за харчування часткову плату, а діти з багатодітних сімей звільнені від плати. Контроль за станом та якістю харчування вихованців НВК, санітарним станом харчоблоку веде медсестра.

В НВК з 2008 року працює дошкільна група. В своїй роботі вони керуються Законом України «Про дошкільну освіту», інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах.

Ця група розрахована на 15 чоловік, але відвідує 20, що не цілком достатньо забезпечує потреби населеного пункту. Робота дошкільної групи забезпечує дотримання прав дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий та духовний розвиток, соціальну адаптацію і готовність до навчання в школі. Дошкільний відділ працює за 10,5-годинним режимом. Штат групи – 2 вихователі, 1 помічник вихователя. Вихователі ДНЗ підтримують тісний зв'язок з учителями початкової ланки. Вони є членами ШМО вчителів початкових класів та вихователів. Питання навчання і виховання в дошкільній групі розглядаються на засіданнях педрад, нарадах при директору, ШМО.

Розподіл та обладнання приміщень для використання щодо забезпечення навчально-виховного процесу здійснено відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

Навчально-виховна робота здійснюється відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти і реалізується Програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», а також Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

З цього навчального року організовано інклюзивне навчання для дитини з особливими потребами за відповідною програмою (Довгодько І.).

Організація харчування в дошкільній групі проводиться відповідно чинних нормативно-правових актів. Пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільній групі для багатодітних, малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. Так рішенням сесії Рожнівської сільської ради в 2016 році була прийнята Програма харчування вихованців та учнів НВК. Згідно цього рішення діти з багатодітних сімей харчуються безкоштовно (7 дитини), а решта (13 дітей) – оплачують 20% вартості. Норми харчування виконуються на 98%.

В НВК працюють школа І та ІІ ступенів. При розстановці кадрів адміністрація школи враховує кваліфікацію вчителя, результативність його роботи за попередні роки, віковий склад педагогів, досвід їх роботи, результати анкетування батьків та учнів, рекомендації профспілкового комітету з метою соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Загальна кількість учнів у 2018-2019 навчальному році становить 96 чоловік. Середня наповнюваність класів – 10 учнів.

Повноцінний навчально-виховний процес забезпечує 18 педагогічних працівників (із них 2 чоловіки і 16 жінок),

- мають вищу педагогічну освіту – 18(95%), середню спеціальну – 1 (5%),

- пройшли атестацію за останні 5 років – 17 учителів (90%), в 2017-2018 навчальному році атестувалися 2 педагоги.

Із загальної кількості: 2 учителя – методиста, 7 мають звання „старший учитель”. Отже, професіональний рівень наших вчителів досить високий. Аналіз складу педколективу згідно педстажу свідчить також про досить ґрунтовний досвід наших колег: 9 із них мають педстаж більше 20 років, 7 - до 20 років, 2 - до 10 років.

З метою досконалішого оволодіння учителями комп’ютерною технікою, у школі 5 вчителів пройшли навчання за програмою «Intel® Навчання для майбутнього». На сьогоднішній день всі педагогічні працівники оволоділи вміннями використовувати ІКТ.

Відповідно до Положення Про психологічну службу системи освіти України у навчальному закладі функціонує психологічна служба. Заклад забезпечений практичним психологом та соціальним педагогом.

В навчальному закладі працює бібліотека, яка забезпечені комп’ютерною технікою, підключеною до мережі Інтернет. Створено сторінку бібліотекаря на сайті загальноосвітнього навчального закладу.

Станом на 01.10.2018 року загальноосвітній навчальний заклад забезпечений підручниками на 100%, крім 1-го класу.

У НВК навчально-виховний процес забезпечують один навчально-комп’ютерний клас (1+5), 4 комп`ютери, з них 7 підключені до мережі Інтернет. Крім того для здійснення навчально-виховного процесу в закладі використовуються 4 ноутбуки та 1 мультимедійний комплекс (проектор+ПК).

На кошти програми соціально-економічного розвитку Броварського району для НВК було придбано:

- проектор – Optoma DS 421 (13125 грн.)

- мультимедійних комплексів(проектор+ПК) (57 тис грн)

- опромінювач бактерицидний (1000 грн.).

В 2017 році була надана допомога спонсорами. А саме:

- телевізор LG 43 (15 тис.грн.);

- кронштейн (700 грн);

- Ноутбук Acer Aspire (10 тис.грн.)

- Музичний центр + мікрофон (4 700 грн);

- Принтер (3 700 грн.).

Важливою складовою інформаційного простору регіону є створення веб-сайті у НВК, функціонування та оновлення якого здійснюється постійно.

Всі учні 1-4 класів, сироти та позбавлені батьківського піклування, діти, що мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС, учні з малозабезпечених сімей 100% охоплені гарячим харчуванням. Учні, які відвідували ГПД та учні 5-9 класів, які не включені до числа пільгових категорій харчуються за батьківські кошти. В цілому всіма видами харчування в навчальному закладі охоплено 84 учнів (94%).

За Програмою харчування, пройнятою Рожнівською сільською радою, учні з багатодітних сімей харчуються безкоштовно, а решта дітей оплачують 50% вартості обідів.

Необхідною умовою доступу дітей до якісної освіти є забезпечення організованого підвезення учнів до навчального закладу. На початок 2018-2019 н.р. до навчального закладу і в зворотньому напрямку щодня підвозяться 18 учнів та 5 педагогічних працівників. Підвіз учнів здійснюється Шкільним автобусом, який знаходиться на балансі КП «Рожнівське».

У загальноосвітньому навчальному закладі (за місцем проживання) навчається одна дитина-інвалід за індивідуальною формою навчання та з 1 вересня відкрито інклюзивний клас у 1 класі.

З метою створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей мікрорайону відділом освіти Броварської районної адміністрації спільно з місцевими органами виконавчої влади, проведено необхідну організаційну роботу щодо своєчасної підготовки і проведення відпочинку та оздоровлення дітей улітку 2018 року. Станом на 01.10.178р. кількість залучених дітей до відпочинку та оздоровлення становить 61 дитина, що складає 72%. За кошти сільської ради було оздоровлено 33 дитини ( 39%). Хід оздоровлення дітей триває.

Враховуючи бажання та інтереси учнів у школі організовано роботу гуртків:

- фольклорно-етнографічний;

- «Україна вишивана»

- «Умілі ручки»;

- спортивно-оздоровчий;

- «Істортко-краєзнавчий».

Результати своєї діяльності гуртківці представляють під час предметних тижнів, беруть участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проводяться у школі та районі.

Народознавчий музей-світлиця «Берегиня» - є осередком націонольного та патріотичного виховання школярів.

На базі НВК працюють гуртки від Броварського районного центру патріотичного виховання:

- гурток з пішохідного туризму;

- гурток музеєзнавців «Юні музеєзнавці».

Кiлькiсть переглядiв: 123

Коментарi